Vạn Tuế

Họ
- Tuế - Cycadaceae
Lớp
- Tuế - Cycadopsida
Ngành
- Thông - Pinophyta
Tên khoa học
- Cycas revoluta Thunb.
Tên địa phương
- Sơn tuế, Thiên tuế (miền Nam)
Bộ phận gây độc
- Hạt, Lá,

Mô tả

Cây sống nhiều năm. Thân hình trụ, cao đến 1m hay hơn. Lá kép hình lông chim, mọc sít nhau, tập trung ở ngọn thân. Lá chét dài 15 – 18 cm, rộng 6 – 7 mm, chỉ có một gân ở giữa. Mép lá chét cuốn xuống phía dưới. Đầu lá chét nhọn. Cây đơn tính khác gốc. Cây đực mang nón đực dài 30 – 50 cm ở ngọn thân. Cây cái mang các lá bào tử lớn, dài đến 20 cm, xếp úp vào nhau ở ngọn thân. Các lá bào tử phủ đầy lông màu vàng, phía dưới mang các noãn trần cũng có lông, về sau phát triển thành các hạt trần màu vàng nâu.


Thành phần hóa học gây độc

Dầu béo, cycasin, neocycasin. 


Tác động độc

Đau đầu, nôn mửa.


Nguồn

“Cây độc Việt Nam”– Trần Công Khánh và Phạm Hải (2004), 221.