Trầu bà

Họ
- Ráy - Araceae
Lớp
- Hành - Liliopsida
Ngành
- Ngọc lan - Magnoliophyta
Tên khoa học
- Epipremnum pinatum (L.) Engler cv. aureum Nichol.
Tên địa phương
- Trầu bà
Bộ phận gây độc
- Toàn cây,

Mô tả

Dây leo, nhỏ khi trồng không nơi dựa, rất to khi trồng ở đất và cho bò lên cây. Lá hình tim, to 6 – 40 cm, lục dợt, trồ màu vàng rất đẹp hay màu bạc. Buồng mang hoa lưỡng phái.


Thành phần hóa học gây độc

Tinh thể calcium oxalate


Tác động độc

Kích ứng miệng, nôn mửa, đau mắt, kích ứng da, sưng miệng.


Nguồn
“Handbook of Poisonous and Injurious Plants” – Nelson et al. (2007), 156.