Trạng nguyên

Họ
- Thầu dầu – Euphorbiaceae
Lớp
- Ngọc Lan - Magnoliopsida
Ngành
- Ngọc lan - Magnoliophyta
Tên khoa học
- Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
Tên địa phương
- Trạng nguyên
Bộ phận gây độc
- Nhựa mủ,

Mô tả

Cây nhỡ có mủ trắng. Cụm hoa ở ngọn, bao bởi những lá bắc màu đỏ tươi, hình mũi mác. Lá hình bầu dục – mũi mác hơi thuôn đầu ở gốc, nhọn đầu, có 2 – 3 thuỳ ở bên cạnh, mặt dưới phủ lông. Cụm hoa dạng ngù, có 4 – 7 nhánh; trong cụm hoa thường có 2 loại hoa; nhiều hoa đực chỉ có 1 nhị, và 1 hoa cái có cuống dài mang bầu có lông tơ với 3 đầu nhuỵ xẻ đôi.


Thành phần hóa học gây độc

Este diterpene.


Tác động độc

Tiêu chảy, đau bụng, nôn bữa, dị ứng da, viêm giác kết mạc.


Nguồn

“Handbook of Poisonous and Injurious Plants” – Nelson et al. (2007), 162.