Sanh

Họ
- Dâu tằm - Moraceae
Lớp
- Ngọc Lan - Magnoliopsida
Ngành
- Ngọc lan - Magnoliophyta
Tên khoa học
- Ficus benjamina L.
Tên địa phương
- Sanh
Bộ phận gây độc
- Nhựa mủ,

Mô tả

Cây gỗ cao to có thể đến 30 m, nhưng do môi trường mà cây có kích thước thay đổi. Cành mọc ngang từ gốc với rất nhiều rễ phụ. Toàn cây có nhựa mủ. Lá hình trái xoan, nhẵn cả hai mặt, dài 5 – 9 cm, rộng 3 – 5,5 cm, cuống dài 12 – 20 mm. Quả kép (do đế hoa lõm bao lấy các quả thật ở bên trong) mọc từng cặp trên cành non, không cuống; hình cầu hay hình trứng, đường kính 10 – 12 mm, khi chín có màu đỏ máu rồi đâm đen. Có nhiều thứ khác nhau, thông thường là var. camosa (Roxb.) Kurz. Có hoa quả từ tháng 9 đến tháng 2.


Thành phần hóa học gây độc

Furocounmarins, peoralens, sesquiterpenoid glucosid, triterpin.


Tác động độc

Viêm da.


Nguồn

“Handbook of Poisonous and Injurious Plants” – Nelson et al. (2007), 165.