Ngô đồng

Họ
- Thầu dầu – Euphorbiaceae
Lớp
- Ngọc Lan - Magnoliopsida
Ngành
- Ngọc lan - Magnoliophyta
Tên khoa học
- Jatropha podagrica Hook.
Tên địa phương
- Ngô đồng, Đỗ trọng sen
Bộ phận gây độc
- Hạt,

Mô tả

Cây nhỏ cao 30 – 100 cm, gốc phình to thành củ. Lá hình lọng, có 5 khía; lá kèm chia thành những phiến hẹp như kim. Chuỳ hoa hình ngù, đỏ. Hoa có 5 cánh hoa dài 7 – 8 mm. Quả nang có đường kính 1,5 cm.


Thành phần hóa học gây độc

Curcin, toxalbumin.


Tác động độc

Buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy.


Nguồn

“Handbook of Poisonous and Injurious Plants” – Nelson et al. (2007), 190.