Muồng trinh nữ

Họ
- Vang - Caesalpiniaceae
Lớp
- Ngọc Lan - Magnoliopsida
Ngành
- Ngọc lan - Magnoliophyta
Tên khoa học
- Cassia mimosoides L.
Tên địa phương
- Muồng trinh nữ
Bộ phận gây độc
- Toàn cây,

Mô tả

Cây bụi dạng thảo cao 30 – 45 cm, phân nhánh ngay từ gốc, đôi khi mọc nằm bò trên mặt đất. Cành mảnh, có lông màu vàng. Cuống lá có một tuyến ở gốc và mang 12 – 20 đôi lá chét; nhẵn, lá kép lông chim một lần chẵn, mọc cách, dài 15 – 60 cm với 3 – 8 cặp lá chét sớm rụng. Hoa mọc 1 – 2 cái trên nách lá, màu vàng. Quả đậu hình lưỡi hái hoặc gần thẳng, rất mỏng, chứa 10 – 14 hạt, có vách ngăn. Cây ra hoa, quả quanh năm.


Thành phần hóa học gây độc

Emodin.


Tác động độc

Tiêu chảy, sẩy thai.


Nguồn

“Cây độc Việt Nam”– Trần Công Khánh và Phạm Hải (2004), 171.