Keo giậu

Họ
- Trinh nữ - Mimosaceae
Lớp
- Ngọc Lan - Magnoliopsida
Ngành
- Ngọc lan - Magnoliophyta
Tên khoa học
- Leucaena leucocephala (Lamk.) De Wit
Tên địa phương
- Keo giậu, Bình linh
Bộ phận gây độc
- Toàn cây,

Mô tả

Cây nhỏ cao tới 5 m, không có gai, vỏ thân màu nâu nhạt. Lá kép lông chim hai lần; cuống chung dài 12 – 20 mm; lá lông chim 4 - 8 đôi; lá chét 12 – 18 đôi gần như không cuống và hình lưỡi liềm, dài 10 – 15 mm, rộng 3 – 4 mm Cụm hoa hình đầu ở nách lá, gồm nhiều hoa màu trắng. Quả đậu dẹt màu nâu, dài 13 – 14 cm, rộng 15 mm, đầu quả có mỏ nhọn; hạt 15 – 20, dẹt, lúc non màu lục; khi già màu nâu nhạt, cứng, nhẵn. Mùa hoa tháng 4 – 6; quả tháng 7 – 9.


Thành phần hóa học gây độc

Mimosine.


Tác động độc

Ức chế tổng hợp AND.


Nguồn

“Handbook of Poisonous and Injurious Plants” – Nelson et al. (2007), 199.