Diệp sơn

Họ
- Thương Lục - Phytolaccaceae
Lớp
- Ngọc Lan - Magnoliopsida
Ngành
- Ngọc lan - Magnoliophyta
Tên khoa học
- Rivina humilisL.
Tên địa phương
- Diệp sơn
Bộ phận gây độc
- Lá, Rễ,

Mô tả

Cỏ nhỏ, 0,5 – 1 m, mềm; thân xanh, không lông, gân phụ 5 - 7 cặp, bìa nguyên; cuống dài, không lá bẹ. Chùm đứng, cao 5 – 6 cm; hoa có cộng dài 5 mm; lá đài 4, trắng hay hường, không lông; tiểu nhụy 4; noãn sào tròn, noãn 1. Trái tròn hơi dẹp, to vào 2 – 5 mm, có đài còn lại; hột 1, đen, to.


Thành phần hóa học gây độc

phytolaccatoxin, triterpenes


Tác động độc

Buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy.


Nguồn

“Handbook of Poisonous and Injurious Plants” – Nelson et al. (2007), 257.