Đậu biếc

Họ
- Đậu – Fabaceae
Lớp
- Ngọc Lan - Magnoliopsida
Ngành
- Ngọc lan - Magnoliophyta
Tên khoa học
- Clitoria ternatea L.
Tên địa phương
- Đậu biếc
Bộ phận gây độc
- Hạt, Rễ,

Mô tả

Cây thảo leo, thân và cành mảnh, có lông. Lá kép lông chim lẻ, có 5 – 7 lá chét hình trái xoan. Hoa mọc đơn độc ở nách lá, có 2 lá bắc hình tròn. Đài liền nhau hình ống. Cánh cờ màu xanh biếc có 1 điểm vàng nhạt ở giữa, 10 nhị xếp thành 2 bó. Bầu có lông. Quả loại đậu dẹt, hình kiếm, có 5 – 10 hạt hình thận, dẹt, màu đen, dài 6 mm, rộng 5 mm.


Thành phần hóa học gây độc

Dầu béo.


Tác động độc

Nôn mửa, tiêu chảy cấp.


Nguồn

“Cây độc Việt Nam”– Trần Công Khánh và Phạm Hải (2004), 117.