Cỏ sữa lá to

Họ
- Thầu dầu – Euphorbiaceae
Lớp
- Ngọc Lan - Magnoliopsida
Ngành
- Ngọc lan - Magnoliophyta
Tên khoa học
- Euphorbia hirtaL.
Tên địa phương
- Cỏ sữa lá lớn, Cỏ sữa lông
Bộ phận gây độc
- Toàn cây,

Mô tả

Cây thảo sống hằng năm hay nhiều năm, thân mảnh, cao 30 – 40 cm. Toàn cây có lông rậm và có nhựa mủ trắng. Lá mọc đối, cuốn lá ngắn, phiến lá hình mũi mác, dài 4 – 5 cm, rộng 7 – 15 mm; mép có răng cưa nhỏ. Gốc cuống lá có 2 lá kèm nhỏ hình lông cứng. Nhiều cụm hoa là hình chén nhỏ ở các nách lá. Mỗi “chén” mang các hoa đơn tính rất nhỏ ở

trong. Quả nang nhỏ, đường kính khoảng 1,5 mm, khi già nứt thành 3 mảnh vỏ, mang 3 hạt phấn rất nhỏ.


Thành phần hóa học gây độc

Cholin, acid shikimic, triterpen, flavonoid, acid phenolic, alkaloid.


Tác động độc

Tiêu chảy, kích ứng niêm mạc dạ dày.


Nguồn
“Cây độc Việt Nam”– Trần Công Khánh và Phạm Hải (2004), 97.