Giới thiệu về website cây độc

Lời cảm ơn
  Trong quá trình thực hiện nhóm nghiên cứu đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ quý thầy (cô) trong bộ môn Sư phạm Sinh học (Khoa Sư phạm, trường Đại học Cần Thơ). Đặc biệt xin cảm ơn sự hướng dẫn và tận tình quan tâm của cô Phùng Thị Hằng. Đồng thời xin cảm các bậc thầy thuốc, cô (chú), anh (chị) và các bạn sinh viên đã quan tâm và ủng hộ nhóm nghiên cứu!
Giới thiệu
 • Dữ liệu website dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài "Điều tra, xây dựng danh lục và thiêt kế Website tra cứu cây có độc tại quận Ninh KIều, thành phố Cần Thơ".
 • Website cho phép tra cứu, tham khảo các thông tin về hình ảnh, hệ thống phân loại, đặc điểm hình thái, thành phần hóa học gây độc, tác động độc và nguồn tài liệu tham khảo của 62 loài cây có độc điều tra được tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Liên hệ đóng góp
 • Email: admin@caydoc.com

Thành viên

 1. Phùng Thị Hằng
 2. Phan Thành Đạt
 3. Nguyễn Thị Thùy Nhiên
 4. Phạm Đông Hải
 5. Phan Thành Được
 6. Trần Thị Ngọc Linh
 7. Huỳnh Bảo Toàn
 8. Cao Văn Vững
 9. Phùng Sơn Minh Khoa